+420 548 218 047 (H–P 8:00–16:00, Angolul)
Kézbesítési ország

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

Személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője a GEOMAT s.r.o., cégjegyzékszám: 25514971, székhelye: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, bejegyezve a Brnói Kereskedelmi Bíróság C. osztályán, betét: 29517 (a továbbiakban: "Társaság").

Személyes adatok feldolgozója

A Társaság a személyes adatok feldolgozója. A személyes adatokat a Társaság bármely alkalmazottja is kezelheti.

A személyes adatok alanya

A személyes adatok alanya az a személy, aki hozzájárulását adja a feldolgozáshoz.

A hozzájárulás kifejezése

A hozzájárulást elektronikus úton kell kifejezni, mielőtt a Társaság által kezelt weboldalon keresztül személyes adatokat kérő megrendelést, megkeresést, regisztrációt, lekérdezést vagy egyéb űrlapot nyújtanak be, vagy a fenti kéréseket a Társaság elektronikus vagy postai címére küldik.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, amely 2018. május 25-én lép hatályba (a "rendelet"), hozzájárulok az általam a Társaságnak megadott személyes adataim gyűjtéséhez, tárolásához és feldolgozásához.

Milyen személyes adatok feldolgozására kerül sor és milyen célokra. A Társaság a következő személyes adatokat gyűjti, tárolja és dolgozza fel a következő célokból:

a szerződés megkötése, valamint az üzleti üggyel kapcsolatos értesítések és közlemények küldése céljából a név és vezetéknév, adott esetben a cégnév, a kapcsolattartási cím (utca, postai/oroszországi házszám, város, irányítószám, ország), az e-mail cím és a telefonszám kerül feldolgozásra, a webalkalmazások kibővített funkcióira történő regisztráció céljából a cím, a vezeték- és keresztnév, adott esetben a cégnév, a kapcsolattartási cím (utca, leírás/irányítószám, város, irányítószám, ország), az e-mail cím, a telefonszám és a szakma kerül feldolgozásra, a Társaság marketing céljaira, azaz termékek és szolgáltatások kínálására, beleértve az eseményekről, termékekről és egyéb tevékenységekről szóló információk küldését, valamint a 480/2004 sz. törvénynek megfelelően elektronikus úton történő kereskedelmi kommunikáció küldését, bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, a név és vezetéknév, vagy cégnév, kapcsolattartási cím (utca, leírás/irányítószám, város, irányítószám, állam), e-mail cím, telefonszám és foglalkozás kerül feldolgozásra, A cookie-kat harmadik felek a Társaság értékesítési csatornáinak teljesítményének elemzése és a Társaság hirdetési tevékenységeinek támogatása céljából (pl. a hirdetések tartalmának személyre szabása és megfelelő célzása) céljából dolgozzák fel. A személyes adatok alapján azonban az érintett személy nem azonosítható. A személyes adatok tárolásának időtartama. A Társaság a személyes adatokat a szükséges ideig, általában a szerződéses kapcsolat időtartamáig és a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 10 évig őrzi meg, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok ennél hosszabb időtartamot írnak elő.

A személyes adatok feldolgozásának és tárolásának módja

A személyes adatokat számítógépek és számítógépes programok segítségével gépi úton dolgozzák fel; a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, kiállított dokumentumokat írásban is tárolják.

Az érintettek jogai, tájékoztatása és hozzáférése a személyes adatokhoz. Érintettként jogom van a személyes adataimhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához. Jogom van tájékoztatást kérni a Társaságtól arról, hogy a Társaság milyen személyes adatokkal rendelkezik az Érintettről, kérheti, hogy a Társaság hozzáférjen ezekhez az adatokhoz, és kérheti azok frissítését vagy helyesbítését, vagy kérheti az adatkezelés korlátozását, kérheti a Társaságtól az ilyen személyes adatok törlését, amit a Társaság meg is tesz, ha ez nem ellentétes a törvénnyel vagy a Társaság jogos érdekeivel, hatékony bírósági védelemhez, ha az Érintett úgy véli, hogy a rendelet szerinti jogait megsértették az e rendeletet sértő adatkezelés következtében, az adathordozhatóság, a feldolgozott személyes adatok másolatának kérése, panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, tiltakozni a Társaság jogos érdeke alapján történő feldolgozás ellen.

Érintettként tájékoztatnak arról, hogy visszavonhatom az adatszolgáltatáshoz adott hozzájárulásomat.

a Társaság kapcsolattartási címére küldött levélben,
a privacy@geomat.eu e-mail címen.

A Társaság kijelenti, hogy a feldolgozás nem kizárólag automatizált döntéshozatalt jelent, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást.

A Társaság kijelenti, hogy a személyes adatokat nem kezeli tudományos vagy történelmi kutatási célból, illetve statisztikai célokra.

Záró rendelkezések

Érintettként kijelentem, hogy tisztában vagyok az adatvédelmi törvény 12. és 21. szakasza szerinti jogaimmal és a rendelet szerinti jogaimmal.

Kijelentem, hogy minden megadott adat pontos és valós, és önkéntesen adtam meg.

A vállalat kijelenti, hogy a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjti, és csak a gyűjtés céljának megfelelően kezeli azokat.

Ez a hozzájárulás az Érintett akaratának szabad és tájékozott kinyilvánítása, amely magában foglalja az Érintett hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához.

Blog

A rettegett madárinfluenza: Hogyan tegyük biztonságossá a szárnyasok kifutóját?

A napokban ugyanaz tart rettegésben minden baromfitartót. Magyarországon is újra megjelent a madárinfluenza. A közeli Csehországban is jelentős számú baromfi esett áldozatául. Milyen tünetei vannak a madárinfluenzának? Hol vannak jelenleg a legnagyobb madárinfluenza-kitörések? Hogyan védhetjük a tyúkokat a fertőzéstől anélkül, hogy zárt térbe szorítanánk őket?

Használható felületszivárgó lemez magaságyásban?

Ön saját kezűleg tervez fából magaságyást építeni? Akkor (ne) induljon neki felületszivárgó lemez nélkül. Mi a felületszivárgó lemez funkciója ágyásokban? Szükség van rá egyáltalán?
Hotline Tanácsra van szüksége a megfelelő termék kiválasztásával vagy a megrendeléssel kapcsolatban?
+420 548 218 047 (Angolul) info@geomall.hu Munkanapokon 8:00 és 16:00 között
A cookie-k Önnek és nekünk is segítenek

Mi, a GEOMAT, s.r.o., köszönjük, hogy hozzájárul a cookie-k használatához. Ennek segítségével weboldalunkon a vásárlást kellemesebbé, a folyamat számos lépését pedig egyszerűbbé tehetjük Önnek, és mi magunk is folyamatosan fejlődhetünk. A „Rendben, elfogadom” gombra kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy cookie-kat tároljunk az Ön böngészőjében, így Ön maximálisan kihasználhassa a weboldalunk nyújtotta lehetőségeket. A részleteket a következő oldalon olvashatja: „Tájékoztató a cookie-k használatáról“.