+420 548 218 047 (H–P 8:00–16:00, Angolul)
Kézbesítési ország

Általános Szerződési Feltételek (kiskereskedelem)

Érvényes: 2023. szeptember 1.

I. cikk
Bevezető rendelkezések

 1. A GEOMAT s.r.o. (adószám: CZ25514971, cégjegyzékszám: 25514971, székhelye: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Brnói Kereskedelmi Bíróság C. osztályán, betét: 29517) jelen Általános Szerződési Feltételei a www.geomall.hu internetes címen megtalálható e-shopban, kiskereskedelmi árakon történő áruvásárlásra érvényesek.
 2. Emellett jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek a szerződő felek jogairól és kötelezettségeiről az eladó www.geomall.hu címen megtalálható weboldalának (a továbbiakban: Üzlet Weboldala) használata során, valamint más, ezzel összefüggő jogviszonyokról.
 3. Az Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
 4. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek nyelve a magyar. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jöhet létre.
 5. Az Általános Szerződési Feltételek az eladó és a vevő között létrejött minden kötelezettség és követelés rendezése pillanatáig érvényesek, a szerződéses jogviszony létrejöttének pillanatában érvényes változatban, amennyiben nem történt módosítás a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.6 cikkének értelmében.
 6. Az Általános Szerződési Feltételek szövegét az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti, különös tekintettel az Általános Szerződési Feltételek hatályosságára és érvényességére, a módosítások terjedelmére, és ezen módosítások végrehajtására vonatkozó szabályokra. Az eladó közzéteszi a weboldalán a módosítások és kiegészítések szövegét vagy a frissített Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét. A vevőt (regisztrált vásárlót) erről a módosításról legkésőbb 1 hónappal a módosítás tervezett hatályba lépése előtt e-mailben vagy más, az eladó és a vevő közötti kommunikáció során megállapított módon tájékoztatja. Amennyiben a vevő az Általános Szerződési Feltételek tervezett módosításával nem ért egyet, ezen okból kifolyólag jogosult a szerződéses jogviszony felmondására, amely a tervezett módosítás hatályba lépésének napját közvetlenül megelőző napon lép hatályba; vagy, ha erről a jogáról törvény rendelkezik, azonnali hatállyal. Amennyiben a vevő nem mondja fel a szerződéses jogviszonyt, úgy az Általános Szerződési Feltételek új változata, mint a szerződéses jogviszony eredetileg megállapított feltételeinek módosítása, kötelező érvényűvé válik a szerződéses jogviszonyra vonatkozóan; mégpedig a vonatkozó módosításban az Általános Szerződési Feltételek új változatának érvénybe lépése napjaként megállapított naptól.

Amennyiben a szerződő felek Általános Szerződési Feltételekben foglalt jogai és kötelezettségei olyan jogszabályi változások közvetlen következményeként módosulnak, amelyektől nem lehetséges szerződéses úton eltérni, az előző (6.) bekezdés nem alkalmazható. Az ilyen változásról az eladó tájékoztatni fogja a vevőt.II. cikk
Adásvételi szerződés létrejötte

 1. Az Üzlet Weboldala tartalmazza az eladó által eladásra kínált áru listáját, mégpedig az egyes, eladásra kínált áruk árának feltüntetése mellett. Az eladásra kínált áruk ára általános forgalmi adóval (27%), valamint minden ezzel összefüggő díjjal együtt kerül feltüntetésre. Az áruk eladásra történő kínálása, valamint vételáruk mindaddig marad érvényben, amíg az Üzlet Weboldalán fel van tüntetve. Ezen rendelkezés nem korlátozza azt a lehetőséget, hogy az eladó egyedileg megállapított feltételekkel létrejött adásvételi szerződést kössön. A weboldalon megjelenő áruk eladásra történő kínálása nem kötelező érvényű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra vonatkozóan.
 2. Az Üzlet Weboldala tartalmazza az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatást is. A weboldalon feltüntetett, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak azokban az esetekben érvényes, amikor az áru szállítása Csehországon belül történik.
 3. Az áru megrendelése céljából a vevő kitölti az Üzlet Weboldalán található megrendelőlapot. A megrendelőlap elsősorban a következő információkat tartalmazza:

a)       megrendelt áru (a megrendelni kívánt árut a vevő az Üzlet Weboldalán található virtuális „bevásárlókosárba” helyezi),

b)       az áru vételárának rendezésére használt fizetési mód, a megrendelt áru kívánt szállítási módjára vonatkozó adatok és

c)       az áru szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás (a továbbiakban együttesen mint Megrendelés).

 1. A Megrendelés végrehajtását megelőzően a vevő köteles megismerkedni az Üzlet Weboldalán található információkkal, valamint az Általános Szerződési Feltételeknek a szerződéses jogviszony létrejöttének napján érvényes változatával, amelyeket többek között a cseh Polgári Törvénykönyv 89/2012. törvényének 1811. és 1820. paragrafusa (a továbbiakban mint Polgári Törvénykönyv) szabályoz.
 2. Mielőtt a Megrendelést elküldené az eladónak, a vevőnek módjában áll ellenőrizni és módosítani azokat az adatokat, amelyeket bevitt a Megrendelésbe, tekintettel arra a lehetőségre is, hogy a vevő megállapíthassa és kijavíthassa azokat a hibákat, amelyek az adatok Megrendelésbe történő bevitele során keletkeztek. A vevő a Megrendelést az eladónak a „Rendelés megerősítése” gomb megnyomásával küldheti el. A Megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó haladéktalanul, elektronikus levélben értesíti a vevőt a Megrendelés beérkezéséről, mégpedig a vevőnek a Megrendelésben feltüntetett e-mail-címén (a továbbiakban mint Vevő elektronikus címe).
 3. Az eladó a Megrendelés jellegének függvényében (áru mennyisége, vételár, várható szállítási költségek) kérheti a vevőtől a Megrendelés ismételt megerősítését (például írásban vagy telefonos úton).
 4. Az eladó és vevő közötti szerződéses viszony az adásvételi szerződésnek távszerződésként, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz segítségével történő megkötésével jön létre, azaz a Megrendelés visszaigazolásának (elfogadásának) kézbesítésével, amelyet az eladó elektronikus levélben küld el a vevőnek, mégpedig a vevő e-mail-címére.
 5. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem kötelezhető az adásvételi szerződés megkötésére, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentős mértékben szegtek meg adásvételi szerződést (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is).
 6. A vevő egyetért a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával az adásvételi szerződés megkötése során. Vevő azon költségeit, amelyek a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközök használata során, az adásvételi szerződés létrejöttével összefüggésben keletkeztek, maga a vevő fedezi.III. cikk
Áru vételára és fizetési feltételek

 1. A vevő az eladó részére a következő módokon rendezheti az áru vételárát, illetve az áru szállításával kapcsolatos esetleges költségeket:

a) készpénzben – utánvéttel – az áru átvétele során a kézbesítő személytől – az áru készpénzben történő kifizetése a futárszolgálat gépkocsivezetőjének vagy a postai kézbesítőnek;

b)       átutalással az eladó számlájára, számlaszám: 482416024/2700, bank neve: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (a továbbiakban mint Eladó Bankszámlája)

 1. A vevő köteles a vételárral együtt az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is megfizetni az eladónak. Amennyiben kifejezetten nincs másként feltüntetve, a továbbiakban vételár alatt az áru szállításának költségei is értendőek.
 2. Készpénzes fizetés esetén a vételár megfizetése az áru átvételekor esedékes. Átutalásos fizetés esetén a vételár megfizetése az adásvételi szerződés létrejöttétől számított tizennégy (14) napon belül esedékes. Olyan áru esetében, amely a Megrendelés visszaigazolása pillanatában nincs raktáron, és az eladónak beszállítójától kell megrendelnie, az eladó előleg megfizetését kérheti, amelynek maximális értéke a megrendelt áru teljes vételára.
 3. Átutalásos fizetés esetén a vevő köteles a vételárat a megfelelő közlemény feltüntetése mellett kifizetni. Átutalásos fizetés esetén a vevő kötelezettsége a vételár megfizetésére abban a pillanatban teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az Eladó Bankszámláján.
 4. Az eladó jogosult a teljes vételár megfizetését követelni még azelőtt, hogy elküldené az árut a vevőnek, különösen abban az esetben, ha a vevő részéről nem történik meg a Megrendelés ismételt megerősítése (II. cikk 6. bekezdése).
 5. Az áru vételárából az eladó által a vevőnek nyújtott kedvezmények nem összevonhatóak egymással.
 6. Az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot – számlát – állít ki a Vevő részére, amennyiben az az üzleti életben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező érvényű jogszabály írja elő. Az általános forgalmi adót a vevő köteles megfizetni. Az áru személyes átvétele esetén az adóügyi bizonylatot az eladó a vételár megfizetését követően állítja ki a vevő részére, és az áru átadása során adja át neki. Átutalásos fizetés esetén az eladó előlegszámlát állít ki a vevő részére, amelyet elektronikus formában, Vevő elektronikus címére küld el. Az eladó a végszámlát az elküldött áruhoz csatolja.IV. cikk

Elállás az adásvételi szerződéstől

 1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837 § értelmében többek között nem állhat el

a)       a szolgáltatási szerződéstől, amennyiben az a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása mellett, az elállási határidő lejárta előtt teljesült, és a szerződéses viszony létrejötte előtt az eladó közölte a vevővel, hogy ilyen esetben nem áll jogában elállni a szerződéstől,

b)       a termékértékesítési vagy szolgáltatási szerződéstől, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ára a pénzügyi piac olyan mozgásainak függvényében alakul, amelyek az elállási határidő előtt következhetnek be,

c)       az olyan áru adásvételi szerződésétől, amelyet a vevő kívánságainak megfelelően módosítottak, valamint a gyors romlásnak, elhasználódásnak vagy elavulásnak kitett áru adásvételi szerződésétől,

d)       hang- és mozgóképfelvételek, valamint számítógépes programok adásvételi szerződésétől, amennyiben a fogyasztó megbontotta az eredeti csomagolást,

e)       az olyan javításra vagy karbatartásra vonatkozó szerződéstől, amelyet a vevő kívánságára, a vevő által meghatározott helyen hajtanak végre, ez azonban nem vonatkozik az ezután a kívánttól eltérő javítások elvégzésére vagy a kívánttól eltérő pótalkatrészek értékesítésére,

f)        az olyan termék értékesítésére vonatkozó szerződéstől, amelyet a vevő kivett a csomagolásából, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszavenni.

 1. A vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829 § értelmében joga van az áru átvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az elállási formanyomtatvány kitöltése és az eladó e-mail-címére (info@geomall.hu) történő elküldésével, illetve olyan postai küldemény útján teheti meg, amelyet bizonyíthatóan a 14 napos határidőn belül adott fel az eladó címére.
 2. Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől, a Polgári Törvénykönyv 1831 §1. bekezdése értelmében köteles elküldeni vagy átadni az eladónak az árut, amelyet átvett tőle, mégpedig haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül. Címek az eladónak történő visszaküldéshez/átutaláshoz:

  Beszállító rövid neve Beszállító megnevezése Cím a beszállítótól érkezett termékek visszaküldéséhez
  GEOMAT GEOMAT s.r.o. Sklad GEOMAT, skladový areál disLOG a.s. Hradešín, Jana Čermáka 165, 282 01 Přišimasy, Cseh Köztársaság
 3. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket mindig a vevő viseli. Az áru csak szokványos csomagküldő szolgálattal, vagy amennyiben az esetleg nem lehetséges, szokványos szállítmányozási vállalattal küldhető. Utánvétes csomagok nem kerülnek átvételre. Az eladó csak a törvényben megszabott, 14 napos határidőn belül fogadja el az áru visszaküldését. Amennyiben a vevő nem tartja be az áru törvényes határidőn belüli visszaküldésére vonatkozó kötelezettségét, az eladó jogosult az e kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítésére. Az árut sérülés és a használat jelei nélkül, és – amennyiben lehetséges – eredeti csomagolásban kell visszajuttatni az eladónak.
 4. Amennyiben az adásvételi szerződéstől a vevő eláll, az eladó a Polgári Törvénykönyv 1832 § 4. bekezdésének értelmében nem köteles a kapott pénzeszközöket még azelőtt visszatéríteni a vevőnek, hogy a vevő visszaküldené (átadná) neki az árut. Az eladó elvégzi a visszaküldött áru vizsgálatát, különösen abból a célból, hogy megállapítsa, a visszaküldött áru nem sérült, elhasználódott vagy részben elfogyasztott-e.
 5. 6. A szerződéstől való elállás esetén az eladó legkésőbb az áru visszaküldésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a vevőnek a vételárat (kivéve az áru szállításának költségeit). A vevő kifejezetten tudomásul veszi jelen bekezdés rendelkezéseit. Az áru szállításának költségeivel, illetve az áru csökkentett értékének költségével csökkentett vételárat az eladó a vevő által meghatározott számlaszámra utalja vissza. Az eladó arra is jogosult, hogy a vételárat készpénzben, már az áru visszajuttatása során térítse vissza.V. cikk
Szállítás és az áru átadása

 1. Ha arról az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, a szállítás módját az eladó határozza meg. Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a felek a vevő kérése nyomán egyeznek meg, a vevő már a kívánt szállítótól való átvétel során is vállal minden kockázatot és felelősséget, ahogyan a szállítási módhoz kapcsolódó minden esetleges többletköltséget is.
 2. Amennyiben az adásvételi szerződés alapján az eladó az árut a vevő által a Megrendelésben megszabott helyre köteles szállítani, a vevő köteles a leszállított árut átvenni. Ha a vevő nem veszi át a leszállított árut, az eladó jogosult 500 CZK (ötszáz cseh korona) raktározási felárat követelni, továbbá jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.
 3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okokból kifolyólag az árut ismételten vagy a Megrendelésben feltüntetettől eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles megtéríteni az ismételt kézbesítéssel, ill. a Megrendelésben feltüntetettől eltérő kézbesítési móddal összefüggő költségeket.
 4. Amikor a szállítótól átveszi az árut, a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, és bármilyen hibát haladéktalanul jelezni a szállítónak. Amennyiben olyan sérülés kerül megállapításra, amely arra utal, hogy a csomagot illetéktelenül megbontották, a vevő nem köteles átvenni a csomagot a szállítótól. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó csomag minden feltételnek és követelménynek megfelelt, és a sérült csomagolásra vonatkozó esetleges későbbi reklamáció nem fogadható el.
 5. A felek további jogairól és kötelezettségeiről, amelyek az áru szállításával kapcsolatosak, az eladó szállítási feltételei rendelkezhetnek.VI. cikk
Hibás termékért való felelősség, jótállás

 1. A felek hibás teljesítésre vonatkozó jogai és kötelezettségei tekintetében az alkalmazandó általános érvényű jogszabályok az irányadóak (elsősorban a Polgári Törvénykönyv 2099 § és továbbiak, a Polgári Törvénykönyv 2165 § és továbbiak, valamint a 634/1992. Sb. törvény a fogyasztók védelméről).
 2. Az eladó felelősséget vállal a vevő felé azért, hogy az árut (az adásvétel tárgyát) a megegyezés szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át; az eladó az adásvételi szerződésből megállapítható célra, egyébként pedig a szokásos célra megfelelő minőségben és kivitelben teljesít.
 3. Abban az esetben, ha az adásvétel tárgya a vevő részéről történő átvétel során nem rendelkezik a Polgári Törvénykönyv 2095 §, 2096 §, valamint 2161 §-ban megállapított tulajdonságokkal, hibás. Ha az átvételre vonatkozó dokumentumból vagy az eladó nyilatkozatából megállapítható, hogy kisebb mennyiség került átadásra, a hiányzó teljesítésre nem vonatkoznak a hibákra vonatkozó rendelkezések. Ha a hiba az átvételt követő 6 hónapon belül jelenik meg, vélelmezni kell, hogy a dolog már az adásvétel időpontjában hibás volt (egyezés az adásvételi szerződéssel), amennyiben a dolog nem rövidebb hasznos élettartamú a Polgári Törvénykönyv 2165 § 2. bekezdésének értelmében.
 4. A vevő hibás teljesítésből eredő joga azon a hibán alapul, amellyel a dolog akkor rendelkezik, amikor a kárveszély a vevőre száll, még akkor is, ha a hiba később jelentkezik. A vevő joga olyan később létrejött hibán is alapulhat, amelyet az eladó okozott kötelezettsége megszegésével. Idő előtti teljesítés esetén az eladó az adásvétel tárgyának átvételére megszabott határidőig kijavíthatja a hibát.
 5. A vevőnek nem keletkezik hibás teljesítésből eredő joga, ha a hibát a szerződés létrejöttekor a szokásos gondosság mellett fel kellett volna fedeznie. A vevő köteles a kárveszély átszállását követően lehetőségei szerint mielőbb megvizsgálni az adásvétel tárgyát, és megismerkedik tulajdonságaival és mennyiségével. A kárveszély az áru átvételének pillanatában száll át a vevőre, illetve ha a vevő saját szállítót kért, az első szállítónak történő átadás pillanatában. Amennyiben a vevő nem közli a hibát időben, elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.
 6. A vevő közli, hogy milyen, hibás teljesítésből eredő jogot érvényesít, választása kötelezi, és az eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg. A vevő követeléseiről elsősorban a Polgári Törvénykönyv 2106 §, 2107 § és 2169 §, és továbbiak rendelkeznek.
 7. Amennyiben az áru (dolog) nem romlandó vagy használt, az eladó 24 hónapos időtartamú jótállást nyújt, amennyiben arról az adásvételi szerződés vagy a szerződő felek megállapodás nem rendelkezik másként (garancia). A vevőnek a garancia időtartama alatt az eladó hibás termékért való felelősségéből eredő jogairól a Polgári Törvénykönyv 2113 § és továbbiak, valamint a 2165 § és továbbiak rendelkeznek.
 8. A hibás teljesítésből eredő jogot, valamint az eladó garanciális felelősségét a vevő az eladó raktárának címén érvényesítheti, amely a www.geomall.hu/elerhetosegek címen van feltüntetve.VII. cikk
Szerződő felek további jogai és kötelességei

 1. Az áru tulajdonjoga az áru teljes vételárának megfizetésével száll át a vevőre.
 2. A vevő tudomásul veszi, hogy az üzlet webhelyét alkotó kód és más elemek (beleértve a kínált áru fényképeit is) szerzői joggal védettek. A vevő vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely számára vagy harmadik személy számára lehetővé teszi, hogy jogosulatlanul módosítsa vagy jogosulatlanul használja az üzlet webhelyét alkotó kódot és más elemeket.
 3. A webhely használata során a vevő nem jogosult olyan mechanizmusok, kódok vagy más eljárások alkalmazására, amelyek negatívan befolyásolhatják az üzlet webhelyének működését. Az üzlet webhelye csak olyan mértékben használható, amely nem korlátozza az eladó más vásárlóinak jogait, és amely összhangban van a webhely rendeltetésével.
 4. Az eladót a vevővel szemben nem kötelezi a Polgári Törvénykönyv 1826 § 1. bekezdése szerinti magatartási kódex.
 5. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős azokért a hibákért, amelyeket harmadik személyek beavatkozása okozott a webhelyen, vagy amelyeket a webhely rendeltetésével ellenes használata okozott.VIII. cikk
A személyes adatok védelme és kereskedelmi kommunikáció küldése

 1. Az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban mint Rendelet) értelmében a vásárlók és a társaság termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek (a továbbiakban együttesen mint Vásárlók) alábbi adatait dolgozza fel:

a)      természetes személyek esetében: vezeték- és keresztnév, postai vagy szállítási cím, e-mail-cím, telefonszám.

b)     társaságok esetében: a kapcsolattartók titulusa, vezeték- és keresztneve, a kapcsolattartók munkahelyi beosztása, a kapcsolattartók munkahelyének címe, a kapcsolattartók telefonszáma, a kapcsolattartók e-mail-címe, a társaság neve.

 1. A fentebb felsorolt személyes adatok kezelése a szerződő felek és a szerződésből eredő teljesítés azonosíthatósága, valamint a szerződések nyilvántartása és a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek esetleges érvényesítése és védelme céljából szükséges. Az adatkezelés lehetővé teszi:

a)      a Rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja – szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, és

b)     a Rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja – az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés

 1. A Társaság az adatokat a fenti célból a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 10 éven át kezeli, amennyiben más jogszabály nem kötelezi az adatok hosszabb ideig tartó megőrzésére.
 2. A Vásárló érdeklődése esetén a megjelölt kapcsolattartók e-mail-címére kereskedelmi kommunikáció érkezik, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004 Sb. törvény ezt lehetővé teszi. Ez a kommunikáció csak hasonló árura vagy szolgáltatásokra vonatkozhat, és a Vásárló az alábbi módok egyikén bármikor leiratkozhat róla:

a)      levél küldésével a Társaság kapcsolattartási címére,

b)     e-mail küldésével a privacy@geomat.eu címre,

c)      az üzleti kommunikációban található linkre kattintva.

 1. A Rendelet értelmében a Vásárlók jogosultak:

a)      a Vásárlónak a Társaságnál nyilvántartott személyes adataira vonatkozó információt kérni,

b)     hozzáférést kérni a Társaságtól ezekhez az adatokhoz, frissíteni vagy helyesbíteni ezeket az adatokat, esetleg az adatkezelés korlátozását kérni,

c)      a személyes adatok törlését kérni a Társaságtól, az adatok törlését a Társaság elvégzi, ha ez nem ellentétes jogszabállyal vagy a Társaság jogos érdekével,

d)     hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Vásárló megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait,

e)     az adathordozhatóságra,

f)       az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igényelni,

g)      panasztételre a nemzeti adatvédelmi hatóságnál,

h)     tiltakozni személyes adataik a Társaság jogos érdeke alapján történő kezelése ellen.IX. cikk
Kézbesítés

 1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden üzenetet írásban kell eljuttatni a másik szerződő félnek, mégpedig elektronikus posta útján, személyesen vagy postai szolgáltató útján ajánlott küldeményként (a feladó dönti el). Az eladó kézbesítési címe a Megrendelésben feltüntetett e-mail-cím.
 2. Az üzenet kézbesítettnek tekintendő:

a)       elektronikus postával történő kézbesítés esetében a beérkező üzenetek kiszolgálójára történő megérkezés pillanatában; az elektronikus postával küldött üzenetek integritását tanúsítványnak kell biztosítania,

b)       személyesen vagy postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén, amikor a címzett átveszi a küldeményt,

c)       személyesen vagy postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a küldemény átvételének elutasításával is, ha a címzett (illetve a képviseletében a küldemény átvételére jogosult személy) elutasítja a küldemény átvételét,

d)       postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a küldemény letétbe helyezésétől számított tíz (10) napos határidő lejárta és a címzettnek a letétbe helyezett küldemény átvételére vonatkozó értesítés megküldése, ha a küldeményt a postai szolgáltatónál helyezték el, még akkor is, ha a címzett nem értesült a letétbe helyezésről.X. cikk
Záró rendelkezések

 1. Ha a weboldal használatával összefüggő viszony vagy az adásvételi szerződésen alapuló jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból eredő jogait.
 2. Az Eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru értékesítésére, és az Eladó tevékenysége nem tartozik további engedélyezési eljárás alá. A vállalkozások ellenőrzését saját hatáskörében az illetékes vállalkozási hatóság végzi.
 3. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés hatálytalansága vagy érvénytelensége nem érinti más rendelkezések érvényességét.
 4. Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
 5. Az eladó elérhetőségei: GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, info@geomall.hu, telefonszám: +420 548 217 047.

Blog

Kókusz és jutahálók, erózióvédelmi matracok: felhasználási lehetőségek (frissítve)

Szeretné megvédeni a lejtőket az erózió ellen? Az erózióvédelmi matracok vagy hálók felhelyezése nagyszerű megoldást kínál erre. A lejtők felületének természetes anyagokkal történő megerősítéséről ebben a cikkben olvashat többet.

Hogyan védjük a fagytól a növényeket? [Teljes útmutató]

Elmúltak a forró nyári napok, és a hőmérő higanyszála már megállíthatatlanul süllyed? Amikor elmúlik a hőség, nemcsak az emberek, hanem maga a természet is felkészül a hűvösebb hónapokra. Hogyan védekezzünk a fagy és a téli csapadék ellen?

Tanácsadó rovat #3: Hogyan varrjunk geotextil magaságyást?

Palántákat készül átültetni vagy évelő növényeket szeretne kiültetni? Megfelelő, egészségre ártalmatlan és kellően erős anyagot keres textil cserepek gyártásához? Van megoldásunk az ön számára.
Hotline Tanácsra van szüksége a megfelelő termék kiválasztásával vagy a megrendeléssel kapcsolatban?
+420 548 218 047 (Angolul) info@geomall.hu Munkanapokon 8:00 és 16:00 között
A cookie-k Önnek és nekünk is segítenek

Mi, a GEOMAT, s.r.o., köszönjük, hogy hozzájárul a cookie-k használatához. Ennek segítségével weboldalunkon a vásárlást kellemesebbé, a folyamat számos lépését pedig egyszerűbbé tehetjük Önnek, és mi magunk is folyamatosan fejlődhetünk. A „Rendben, elfogadom” gombra kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy cookie-kat tároljunk az Ön böngészőjében, így Ön maximálisan kihasználhassa a weboldalunk nyújtotta lehetőségeket. A részleteket a következő oldalon olvashatja: „Tájékoztató a cookie-k használatáról“.